Korisničko ime: 
  
Lozinka: 

GLOBALNE VESTI:
U tekucem ciklusu Politicara, predsednici drzava povukli su ukupno 75910 poreza ,od cega je drzava osvetnicka (#1860) ,kao najaktivnija, povukla 16892.Ukupno je izvedeno 822 medjusobnih napada, a prosecan procenat uspesnosti napada je 87% , dok je prsecna uspesnost odbrane 13% . Najagresivniju politiku vodi drzava nezaboravna (#1849) ,sa ukupno 249 izvedenih napada , dok je drzava nezaboravna (#1849) , pretrpila najvise napada na svoju teritoriju, cak 330. Ukupna teritorija na kojoj se prostiru drzave je 209623 , a ukupna vrednost iznosi 2740815427 EUR. Kako javljaju izvestaci, trenutni lider je drzava DIPLOMATA (#1855) , sa ukupnom vrednoscu od 1091265191 EUR. Poslednja registrovana drzava, sa rednim brojem #1869 , nosi naziv Chad .

PRIVREDA I STANOVNISTVO:
Ukupna populacija stanovnistva trenutno broji 1177809 ,a smesteni su u 4100 objekata. Ukupna kreditna zaduzenost je 5941791059 . Drzave imaju ukupno 5826994070 polozenog depozita u poslovnim bankama. Povrsina od ukupno 2491 koristi se za proizvodnju hrane, koje u magacinima ima ukupno 353865357920 . Povrsina od ukupno 42301 je neizgradjena teritorija.

Aktivni politicari:22